2013

Výkaz činností RKOSM,o.s. v  roce 2013

akce vlastní, spolupráce, účast na mezinárodních festivalech, konferencích a pod.

 

 Datum

 Název akce

 

 

2.01.13

Schůze výboru. Příprava pořadu JOLKA.

5.1.13

3.konference RUSOVÉ,RUSKO a MORAVA.

5.1.13

Exkurze  pro hosty z Ruska – Brno a okolí: Slavkov, Ivanovice, Rajhrad.

12.1.013

JOLKA pro děti a rodiče. Odpolední akce.

12.1.13

Karneval s maskarni. Večerní akce.

25.1.12

Odevzdání výkazů dotací za rok 2012 na  MMB.

27.1.13

Setkání krajanů u českých přátel.

průběžně

Individuální výuka ruského jazyka v kanceláři / 2 - 3 krát za týden/.

průběžně

Příprava k tisku sborníku referátů  „RUSOVÉ, RUSKO a MORAVA“.

9.02.13

Posezení krajanů. Oslava narození.

16.2.13

Schůze výboru.

22.2.13

Den obránců vlasti na Velvyslanectví RF v Praze. Zvaní členové KRA.

23.2.13

Den obránců vlasti v Brně.

27.2.13

Živá knihovna. Setkání s pražskými studenty  / L.Vondroušková/.

28.2.13

GK RF u kulatého stolu s gen. konsulem /klub ROSSIJA/.

2.03.13

Setkání krajanů. Organizuje L. Kalvodová.

5.03.13

Schůze výboru. Schůze revizní komise.

6.03.13

Schůze KSRS v RSVK.

 

5. ročník festivalu „Ruské jaro na Moravě“.  10.3.2013 - 31.5.2013.

10.3.13

Maslenica. MDŽ.

18.3.13

Účast předsedy.Společné setkání zástupců národnostních menšin na úřadu JMK.

28.3.13

Koncert ruské písné, romance, hudba a básně.  GK RF.

1.4.13

Den ruského humoru.

8.4.13

Koncert mladých hudebníků.

13.4.13

Přehlídka ruského jazyka «Памятник Пушкина».

13.4.13

Pochod po stopách osvoboditelů.

20.4.13

Divadelní představení «ПЛАНЕТА». Divadlo ze Samary RF.

20.4.13

Pietní akt v obci Němčičky na počest 68. výročí osvobození.

25.4.13

Pietní akt  u pomníku osvoboditelů v Brně. Královo Pole.

26.4.13

Pietní akt  u pomníku osvoboditelů v Brně. Ústřední hřbitov.

27.4.13

Rekonstrukce boje u Ořechova na počest  68. výročí osvobozeni Jižní Moravy.

1.5 13

Vernisáž mezinárodní výstavy malířů. Moravský sál hotelu GRAND.

3.5.13

Křest nové sbírky T. Králové. Výstava knih -  RKOSM, o. s. 

4.5.13

Oslavy 68. výročí osvobozeni. Uherskobrodsko-Strání.                                                                                                                                       

5.5.13

Pravoslavné Velikonoce. Brno.

7.5.13

Schůze KSRS v Praze.

8.5.13

68. výročí - Den osvobození. Brno. St. Lískovec.

9.5.13

68. výročí - Den Pobedy. Brno. U pomníku osvoboditelů na Úst. hřbitově.

10.5.13

Účast na celostátní přehlídce ruského jazyka v Praze.

13.5.13

Schůze zástupců národnostních menšin MB k festivalu BABYLONFEST-2013.

18.5.13

Festival národnostních menšin v Hodoníně.

23-26.5.

Účast na oslavách  1150. výročí příchodu sv.  Cyrila a Metoděje na Moravu.

31.5.13

Závěrečný koncert 5. ročníku festivalu. Hotel Grand. Francouzský sál.

4.6.13

Schůze KSRS v Praze.

12.6.13

Den Ruska. Státní svátek RF.

29.6.13

8.ročník - Piknik v přírodě - Rybí hody.

30.6.13

Účast na zahájení mezinárodní výstavy malířek v Hustopečích.

Prezentace ruské malířky Věry Atkarské.

20.7.13

Účast v XIV. ročníku festivalu Národů Podyjí v Mikulově

25.7-29.7.

Akce klubu RA – rekonstrukce boje na Hrone

3.8.-11.8.13

Zajezd do Sankt-Peterburgu /dar pro aktiviste od vlady RF/

18.8.13

7.ročník f-lu Dny ruské kultury v ČR. Koncert lidového tance v Koncert v Brně

21.8.13

7.ročník f-lu Dny ruské kultury v ČR. Koncert lidového tance v Praze

11.8.-17.8.

Účast na mezinárodním festivalu hudby v Brně.

5.7.-24.9.13

Praktika 11. studentů FF MU v RKOSM, o.s.

17.9.-23.9

Účast na mezinárodním festivalu BABYLONFEST-2013

18.9.13

Litěrární dilna Prpměny jazyka v KJM ul. Kobližna 4

10.- 31.8.

Praktika – stáž studentů.

17.9.13

Zahájení festivalu BABYLONFEST. Stromy národů

19.9.13

Výstava ruských ikon z Moskvy v Grandhotelu

19.9.13

Beseda o Rusku na ZŠ Novolišeňská, Brno  

20.9.13

Seminář pro zástupci národnostních  menšin

21.9.13

Finiš Babylonfestu: Hlavni program.

10.10.-1.11.

Praktika – stáž studentu FF MU.

19.10.13

20 výročí Obce Slováků

20-26.10.13

Delegace z Ruska. Finalisty soutěže Učitel roku Moskva 2013

20.10.13

Výlet do Prahy, exkurze městem

21.10.13

Pedagogická fakulta Masarykové Univerzity, PhDr Karel Pančocha PhD, proděkan pro rozvoj a vnitřní vztahy, zahájení a přednáška

Návštěva SŠ potravinářská, obchodu a služeb Charbulova

Exkurze historickým centrem Brna

22.10.13

Návštěva gymnázia Křenová 32

Pedagogická fakulta MU, K. Said-Salarová PhD, prezentace projektu PF MU

Návštěva musea J.G.Mendla na Starém Brně

23.10.13

Pedagogická fakulta MU, L.Procházková PhD, přednáška

ZŠ Novolišeňská 10

Přijetí delegace generálním konzulem RF A. Šaraškinym

24.10.13

Návštěva odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Martin Jelínek, PhDr. Mgr. Marie Klusoňová,

přijetí náměstkyně primátora města Brna Ing. Janou Bohuňovskou a prohlídka Nové radnice

25.10.13

Exkurse na bojiště Austerlitz. Památník Mohyla míru a zámek Slavkov.

26.10.13

Výlet do Mikulova a exkurse městem

 

 

11.11.13

Martinské hody. Klubová činnost.

10.11.-1.12.

Praktika studentů Filosofické  fakulty MU

16.-23.11.13

Delegace z Ruska. Úředníci odboru školství města Moskvy

17.11.13

Výlet do Prahy, exkurze městem

18.11.13

Pedagogická fakulta Masarykové Univerzity, PhDr Karel Pančocha PhD, proděkan pro rozvoj a vnitřní vztahy, zahájení a přednáška

Exkurze po Brně

19.11.13

Pedagogická fakulta Masarykové Univerzity, Mgr. V.Schmidt PhD, přednáška

Návštěva musea J.G.Mendla na Starém Brně

20.11.13

Návštěva odboru školství JMK, p. zástupkyně odboru školství a PaedDr. Věra Koupilová, národnostní menšiny, vzdělávání

Prohlídka Kampusu MU, Bohunice

21.11.13

Návštěva odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Martin Jelínek, PhDr. Mgr. Marie Klusoňová,

Přijetí náměstkyní primátora paní Bohuňovskou na radnici, prohlídka Nové radnice

Exkurse na bojiště Austerlitz. Památník Mohyla míru a zámek Slavkov

22.11.13

Výlet do Vídně, prohlídky historického centru

23.11.13

Výlet do Mikulova a exkurse městem

30.11.13

Schůze KSRS v Praze.

9.12.13

20. výročí Ruské Ústavy. Akce RKOSM, PdF MU a ČMSS.

10.12.13

Koncert Ruský hudební salon v Mokré

12.12.13

20. výročí Ruské Ústavy. V Praze.

12.12.13

Schůze výboru KSRS a Kulatý stůl v RSVK – Praha.

13.12.13

Koncert. Ruský bard Alexej Kudrjavcev z Moskvy.

19.12.13

Beseda o ruských tradicích na Nový rok i Roždestvo – Vánoce na ZŠ v Lišní.

21.12.13

Klubová činnost. Vánoční posezení

21.12.13

KVH Klub RA  Nové Město na Moravě 

22.12.13

Dokončení tisku knihy Rusové a Morava-III

29.12.13

Připrava pořadu Jolka-2014 /zkouška/

 

V Brně     dne    30.12.2013

 

Podpisy :

 

Ljubov Vondroušková,

předsedkyně    

Olga Plchová,  

zástupkyně předsedy                                          

Jiří Novák,

velitel KVH Klubu RA